Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Rette vedkommende: Nærings- og energiministeren
Besvart: 26.10.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "Vil det være mulig for norske myndigheter ved et eventuelt EU-medlem- skap å legge opp til et "to-pris"-system på kraft, det vil si at en fra norsk side gjennom Statkraft kan legge opp til en kraftpolitikk i Norge med utgangspunkt i våre naturgitte ressurser som konkurransefortrinn for vår industri, også etter at 50-, 60- og 76-kontraktene går ut?"


Les hele debatten