Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av handelsminister Grete Knudsen

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "I medlemskapsforhandlingene med EU måtte Norge godta høyere tollsatser for import fra tredjeland, blant annet av visse innsatsfaktorer i aluminiums- produksjon og ulegert metall.

Hvilke varer gjelder dette for, og hvor store merutgifter vil dette samlet føre til for norsk næringsliv, dersom importen blir den samme som i 1993?"


Les hele debatten