Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til handelsministeren

Datert: 21.10.1994
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 26.10.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Korleis vil skognæringa sine transportkostnader bli endra ved eit eventuelt norsk EU-medlemskap, og kva vil dette koste skogindustrien?"


Les hele debatten