Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til bistandsministeren

Datert: 03.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "En rekke frivillige organisasjoner har i brev til Utenriksdeparte- mentet 14. september 1994 uttrykt sterk misnøye med NORADs nye informa- sjonsstrategi og praktiseringen av nye retningslinjer for støtte til norske organisasjoners informasjonsvirksomhet.

Vil bistandsministeren bidra til at NORADs informasjonsstrategi og praktiseringen av retningslinjene blir mer i tråd med Stortingets forutsetninger?"


Les hele debatten