Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Innsatte i norske fengler med alvorlige sinnslidelser synes å øke. Fengslene har store problemer med å skaffe adekvat psykiatrisk hjelp til inn- satte, noe som skyldes varierende interesse fra de innsattes bostedsfylker for å betale for psykiatrisk behandling ved institusjoner utenom eget fylke.

Hva vil helseministeren gjøre for å rette på disse forhold og unngå kritikk fra Europarådets torturkomite for manglende behandling av psykotiske innsatte i Norge?"


Les hele debatten