Spørretimespørsmål fra Are Næss (KrF) til forsvarsministeren

Datert: 03.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Are Næss (KrF)

Spørsmål

Are Næss (KrF): "På grunn av ulik varighet av førstegangstjenesten vil mannskaper som overføres til Heimevernet, få varierende total tjenestetid, fra anslagsvis under 12 måneder til 19 måneder som er vernepliktlovens maksimum.

Kan statsråden gjøre noe for å redusere denne forskjellsbehandlingen?"


Les hele debatten