Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til nærings- og energiministeren

Datert: 03.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Statistikken viser at det i en lengre periode har skjedd en betydelig krafteksport fra Norge til Danmark når prisnivået skulle tilsi det motsatte. Formålet med statens kraftutvekslingsavtaler med utlandet er en gjensidig utveksling av kraft.

Hvilke tiltak vil nærings- og energiministeren iverksette for å hindre at eksisterende og nye kraftutvekslingsavtaler fungerer som eksportavtaler for norsk kraft?"


Les hele debatten