Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til nærings- og energiministeren

Datert: 20.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Gjennom media har det fra tunge aktører på norsk sokkel fremkommet sterk kritikk av departementets håndtering av Zeepipe IIB-saken.

Er det riktig at departementets traseløsning innebærer merinvesteringer og tapte gassalgsinntekter i milliardklassen for de berørte selskaper?"


Les hele debatten