Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 21.10.1994
Besvart: 26.10.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje nyhetene i NRK Dagsnytt 21. oktober 1994 har mest alle kontraktene på leveransar til det nye gassanlegget på Kolsnes ved Bergen gått til utanlandske bedrifter.

Kva meiner statsråden er grunnen til dette?"


Les hele debatten