Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 19.10.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "Hva er grunnen til at miljøvernministeren ikke er interessert i et samarbeid mellom NORCEM og Norsk Avfallshandtering (NOAH) om å ta hånd om organisk spesialavfall her i landet?"


Les hele debatten