Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til miljøvernministeren

Datert: 03.11.1994
Spørsmålet er trukket tilbake

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Den olja som i desse dagar vert teken opp fra Blucher er av ein spesiell kvalitet. Dette gjer den godt eigna til bruk som bunkersolje på våre verneverdige dampskip. Dampskipsflåten vår strir med dårleg økonomi. Dersom Blucher-olja kunne stillast til disposisjon for dampskipsflåten, ville det vera med på å avhjelpa denne situasjonen.

Kan miljøvernministeren bidra til at så skjer?"


Les hele debatten