Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.12.1994
Besvart: 07.12.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Fylkeskommunenes generelt anstrengte økonomi og gjennomføringen av Reform 94 har ført til en fortrengning av voksenelever. Dette rammer spesielt mange kvinner som har utsatt skolegang på grunn av barn, og mange fremmedspråklige elever.

Vil statsråden vurdere statlig ansvar for voksne elever i videre- gående opplæring?"


Les hele debatten