Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kulturministeren

Datert: 18.11.1994
Besvart: 07.12.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): "I Arbeiderbladet lørdag 12. november 1994 framgår det at en nattevakt ved Eidsvoldsminnet har hatt feilberegnet lønn fra 1978 til 1993. Kulturdepartementet har erkjent feilen.

Vil statsråden medvirke til at vedkommende får etterbetalt hele sitt tilgodehavende inkludert rentegodtgjørelse?"


Les hele debatten