Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til justisministeren

Datert: 25.10.1994
Besvart: 07.12.1994 av justisminister Grete Faremo

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "Etter vedtak i Stortinget skal den norske loven om personregister endres på vesentlige punkt. Samtidig er det siste utkastet til EUs person- verndirektiv, som nå er til høring i Norge, hemmeligstemplet. Ifølge media kan direktivet føre til store endringer i norsk personvernlovgivning.

Vil justisministeren sørge for at det blir anledning til offentlig innsyn også i de lovendringene som blir foreslått fra EU på dette området?"


Les hele debatten