Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 15.11.1994
Fremsatt av: Mai Gythfeldt (RV)
Besvart: 07.12.1994 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "FN-komiteen for barnets rettigheter har bedt Norge endre lovanvendelsen når det gjelder barn som søker asyl. Komiteen kritiserer også politiets utsendelse av flyktningebarn og at flyktningebarn som oppholder seg i landet ikke har blitt innrømt en rettslig adgang til helsetjenester og skole.

Vil Regjeringen foreslå lovendringer og andre tiltak i samsvar med de mange merknadene og anbefalingene fra FN-komiteen?" Tatt opp av Mai Gythfeldt


Les hele debatten