Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 02.12.1994
Besvart: 07.12.1994 av justisminister Grete Faremo

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "I en kronikk i Dagbladet 30. november 1994 beskriver Nils Johan Ringdal "En skrekkhistorie om norsk fremmedpoliti". Her beskrives hvordan en utlending er blitt utsatt for lovstridig og nedverdigende behandling av politiet. Organisasjonen mot offentlig diskriminering har i gjentatte tilfelle dokumentert tilsvarende nedverdigende behandling.

Hva vil justisministeren gjøre for å hindre slik opptreden fra norsk politi?"


Les hele debatten