Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til barne- og familieministeren

Datert: 01.12.1994
Besvart: 07.12.1994 av barne- og familieminister Grete Berget

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): "Vil barne- og familieministeren endre tidskontoreglane med tanke på at også sjølvstendig næringsdrivande kan nytte denne permisjonsordninga?"


Les hele debatten