Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til helseministeren

Datert: 02.12.1994
Besvart: 07.12.1994 av helseminister Werner Christie

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): "Det heter i helsemeldingen at regionsykehusenes evne til å ivareta sine spesielle oppgaver har blitt svekket i løpet av de senere år.

Mener statsråden at den uholdbare situasjonen som er avdekket ved Ullevål sykehus er et eksempel på dette, og hva vil statsråden gjøre for å sette Oslo i stand til å drive sykehuset på en forsvarlig måte?"


Les hele debatten