Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til landbruksministeren

Datert: 02.12.1994
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 14.12.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Olav D. Kongevold og Ole Johnny Andreassen på Lista nektes av lokale politikere og byråkrater en omdisponering av sin produksjon til juletre- produksjon.

Vil landbruksministeren gripe inn slik at de to får selvråderett over egen gård ved at de gis tillatelse til juletreproduksjon i samsvar med landbruksministerens egne anbefalinger?"


Les hele debatten