Spørretimespørsmål fra Per-Kristian Foss (H) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 21.10.1994
Fremsatt av: Kristin Krohn Devold (H)
Besvart: 14.12.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): "OBOS' generalforsamling har henstilt til Kommunal- og arbeidsdeparte- mentet å endre lov om borettslag slik at borettslagene står fritt i valg av revisor.

Vil departementet følge opp henstillingen?" Tatt opp av representanten Kristin Krohn Devold.


Les hele debatten