Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 07.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "Gjennom oppslag i Nationen 6. desember 1994 går det frem at 16-åringer som har praksisplass ikke skal få kursstønad under opplæringen. Begrunnelsen fra departementet er at det ikke skal lønne seg å droppe ut av skolen.

Mener statsråden at disse 16-åringenes motivasjon for å skaffe seg jobb og utdannelse blir større ved at de blir fratatt kr 146 dagen?"


Les hele debatten