Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 05.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Sjømåling i nordområdene er, og har vært en nedprioritert oppgave. Sjøkartverket har kompetanse og topp utstyr til å løse oppgaven, men mangler økonomiske midler.

Er statsråden tilfreds med denne situasjonen, eller vil departementet bevilge de nødvendige økonomiske ressurser, slik at de som trafikkerer disse områdene og har sin arbeidsplass i nordområdene får den sikkerhet de har krav på?"


Les hele debatten