Spørretimespørsmål fra Eva Lian (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 09.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Eva Lian (Sp)

Spørsmål

Eva Lian (Sp): "Byggingen av E18 i nordre Vestfold pågår for fullt. Den utbygging som nå foregår i Sande kommune skjer med utgangspunkt i en detaljplan for 4-felts motorvei, mens Samferdselsdepartementet i juni 1993 bestemte at det skal bygges en 2-felts motorvei.

Når kommer avgjørelsen om det skal eksproprieres grunn til den vedtatte 2-felts veien eller til den opprinnelige 4-felts veien?"


Les hele debatten