Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 09.12.1994
Fremsatt av: Kari Meløy (SV)
Besvart: 14.12.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Televerket foreslår å legge ned alle telebutikkene i Nord-Norge. Dette er hovedsakelig kvinnearbeidsplasser.

Vil statsråden gripe inn overfor Televerket i denne saken?" Tatt opp av representanten Kari Meløy.


Les hele debatten