Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 09.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "I spørretimen 23. februar 1994 svarte samferdselsministeren at prøvedrift med naturgass i ferjer ikke ville bli satt i gang før spørsmålet om risiko var klarlagt. Dette og andre forhold knyttet til et forsøks- prosjekt med bruk av gass i ferjer er nå utredet og positivt vurdert av Vegdirektoratet. Dette gjelder også Boknafjord-alternativet.

Når vil samferdselsministeren gi sitt klarsignal?"


Les hele debatten