Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.12.1994
Rette vedkommende: Nærings- og energiministeren
Besvart: 14.12.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "De siste årene er satsingen på forskning innen nye og fornybare energikilder under Norges Forskningsråd blitt kraftig redusert. Dette inne- bærer en langsom kvelning av innsatsen for alternative energikilder som for eksempel biomasse, avfallsenergi og solenergi.

Hva vil statsråden gjøre for å motvirke en slik uheldig utvikling?"


Les hele debatten