Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 09.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Fleire søknadar om godkjenning av privatskular har lege svært lenge i departementet. Dette gjeld til dømes Framnes videregående skule og Møre ungdomsskule sine søknadar frå årsskiftet 1992-93.

Vil statsråden no gje desse skulane svar, og vil han for framtida leggja opp til betre og raskare rutinar for slike saker?"


Les hele debatten