Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kulturministeren

Datert: 09.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Mange lokalsamfunn opplever at dei vert umyndiggjorde av statlege styresmakter i spørsmål som gjeld korleis stadnamn skal skrivast.

Vil statsråden gripa inn slik at dagens praksis vert endra?"


Les hele debatten