Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til nærings- og energiministeren

Datert: 08.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): "Som kjent har Stortinget for flere år siden godkjent utbygging av Beiarnvassdraget i Nordland, som en del av Saltfjell-Svartisen-utbyggingen. Statkraft SF fikk i januar 1989 den nødvendige konsesjon for utbyggingen.

Hvordan vurderer statsråden mulighetene for en snarlig utbygging som forutsatt?"


Les hele debatten