Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til sosialministeren

Datert: 09.12.1994
Besvart: 14.12.1994 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Avisa Vårt Land 9. desember 1994 melder at arbeidet med å sikre rettstryggleiken og rettigheitene til multi funksjonshemma døve ikkje får tilskott frå Sosialdepartementet. Vidare syner avisa til eit døme på at døve med multi funksjonshemming ikkje får busetje seg slik faginstanser, foreldre og dei sjølve ynskjer.

Vil statsråden ta konkrete initiativ for å rette på dette?"


Les hele debatten