Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Datert: 06.01.1995
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 11.01.1995 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Den svenske Russland-eksperten Stefan Hedlund mener vi nå må innrette oss på å møte en russisk stat og et russisk samfunn i totalt forfall. Mulig- heten for en ny totalitær maktovertagelse eller borgerkrig vokser.

Vil Regjeringen sørge for at Stortinget får seg forelagt et grunnlags- materiale for en debatt om hvorledes Norge skal møte en slik utfordring, herunder hvorledes vi skal stille oss til en russisk masseflukt til Norge eller en borgerkrig i våre nærområder?"


Les hele debatten