Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Datert: 06.01.1995
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 11.01.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Statsministeren har uttalt at EØS-avtalen er bærebjelken i vår handelspolitikk og at vi må verne om avtalen ved aktivt å følge våre forpliktelser. ESA og EFTA-domstolen har nå slått fast at det norske import- monopol for vin og brennevin strider mot EØS-avtalens bestemmelser.

Vil Regjeringen i samsvar med statsministerens generelle uttalelse fremme lovforslag som åpner for fri import av vin og brennevin?"


Les hele debatten