Spørretimespørsmål fra Inga Kvalbukt (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 06.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Inga Kvalbukt (Sp)

Spørsmål

Inga Kvalbukt (Sp): "Den forskjell i trygderettigheter som i dag eksisterer mellom uføre flyktninger og uføre asylsøkere som får opphold på humanitært grunnlag, medfører utgifter for mange kommuner som oppleves som vanskelig og urett- ferdig.

Hva vil kommunal- og arbeidsministeren gjøre med dette?"


Les hele debatten