Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til miljøvernministeren

Datert: 05.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Ansvarsproblemene rundt vraket av krysseren "Murmansk" har på ny aktualisert behovet for å samordne og bedre kontrollen med skip som går i norske farvann. I dag er det en rekke etater, underlagt flere ulike departe- menter, som skal bidra til å sikre norskekysten mot miljøødeleggelser og mennesketap. I Dokument nr. 8:14 for 1991-92 fremmet blant annet under- tegnede en rekke forslag for å bedre skipskontrollen.

Hva vil gjøres for å samordne og bedre kontrollen i norske farvann?"


Les hele debatten