Spørretimespørsmål fra Paul Chaffey (SV) til miljøvernministeren

Datert: 06.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): "I et oppslag i Arbeiderbladet 5. januar 1995 uttaler statsråden om Stortingets vedtak om stabilisering av CO2-utslippene og Norges målsetting om reduserte NOx-utslipp: "Vi klarer ikke å nå målene vi har satt oss".

Hvilke tiltak mener statsråden det er behov for innen samferdsels- og energisektoren for å sikre at målsettingene om stabilisering av CO2- utslippene og reduksjon av NOx-utslippene kan oppfylles?"


Les hele debatten