Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 06.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "I innstillinga om vurdering av monopol eller konkurranse for tilbud av mobiltelefontjenester fra 1990 uttalte flertallet i komiteen, inkludert Arbeiderpartiet, at det kan tildeles konsesjon for et konkurrerende selskap innenfor GSM-systemet gitt at mobiltelefontjenesten skal være landsdekkende. Nå viser deg seg at ingen av mobiltelefonnettene er landsdekkende.

Hva vil statsråden gjøre for at Stortingets forutsetning om landsdekkende nett oppfylles, og når mener han dette kravet vil være oppfylt?"


Les hele debatten