Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "En del fylker har valgt å ta over tidligere spesialskoler for å gi elever med behov for tilrettelagt opplæring heldøgnstilbud.

Hva vil statsråden gjøre for at elever ved disse skoler skal få stipend på samme måte som elever ved andre videregående skoler med internat?"


Les hele debatten