Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 06.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "I spørretimen 26. oktober 1994 lovet statsråden en rask behandling av Sivilombudsmannens uttalelse hvor departementet ble bedt om å ta opp spørsmålet om lånekassefinansiering for elever ved Christiania Private Gymnas til ny behandling. Siden det fortsatt ikke foreligger noen avklaring, er det nødvendig å gjenta spørsmålet:

Vil departementet gi elevene slik adgang til utdanningsstøtte?"


Les hele debatten