Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til finansministeren

Datert: 28.12.1994
Besvart: 11.01.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "På bakgrunn av at finansministeren 14. desember 1994 i Stortinget understreket "direktoratets uavhengighet i Airbus-komplekset og spesielt i Torstein Molands skattesak" og Finansdepartementets pressemelding av 22. desember 1994, ber jeg statsråden gjøre fullstendig rede for hvilke kontakter det har vært mellom Finansdepartementet og Skattedirektoratet når det gjelder handteringen av Airbus-komplekset?"


Les hele debatten