Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til finansministeren

Datert: 06.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Hvilken hjemmel har Finansdepartementet til å gripe inn overfor skatteetaten i saker som gjelder enkeltskattytere?"


Les hele debatten