Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til justisministeren

Datert: 07.12.1994
Besvart: 11.01.1995 av justisminister Grete Faremo

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Rapporter viser en stadig mer utrygg og forverret situasjon når det gjelder menneskerettighetene i Kosovo. Tall fra Kommunal- og arbeidsdeparte- mentet viser at det pr. 30. september 1994 satt 1 491 personer i statlige mottak som hadde fått avslag på sine asylsøknader, mens 784 ventet på behandling. I tillegg sitter en del i kirkeasyl.

Hva vil justisministeren gjøre for å bedre den vanskelige situasjonen disse er oppe i?"


Les hele debatten