Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 05.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Oslo bystyre vedtok å bygge ut Filipstad som containerhamn. Vedtaket vart anka til Miljøverndepartementet som ikkje godkjente utfyllinga, og ein må finna ei anna løysing for ny containerhamn.

Då Oslo hamn også er sentralhamn for Østlandet, tillet eg meg å spørje statsråden om han vil ta eit initiativ i denne saka, og til dømes få vurdert om Fornebu er eit godt alternativ?"


Les hele debatten