Spørretimespørsmål fra Arne Haukvik (Sp) til forsvarsministeren

Datert: 05.12.1994
Besvart: 11.01.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Arne Haukvik (Uav)

Spørsmål

Arne Haukvik (Sp): "Forsvaret har planar om å kvitte seg med ein del eigedomar som dei ikkje treng å ha råderett over av forsvarsmessige grunnar. Mange av desse eigedomane har delvis gjennom lengre tid vore nytta av lokalbefolkninga til friluftsføremål.

Kva har Regjeringa tenkt å gjera for å sikre mange av desse eigedomane til fortsatt offentleg friluftsføremål, også der som kommunane ikkje har råd til å overta eigedomen?"


Les hele debatten