Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til administrasjonsministeren

Datert: 05.01.1995
Besvart: 11.01.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): "Ifylgje ein rapport frå Norsk Regnesentral laga for Statens informa- sjonstjeneste går det fram at opplysningar i offentlege journalar vert sensurert i strid med lov om offentlighet i forvaltninga.

Kva vil Regjeringa føreta seg for å retta opp det lovbrotet som her er avdekka?"


Les hele debatten