Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 04.01.1995
Besvart på vegne av: Nærings- og energiministeren
Besvart: 11.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond, har fordelt 900 millionar kroner til omstillingsmidler for den landbruksbaserte nærings- middelindustrien. Mønsteret ved tildelinga er at det i hovedsak vert satsa på store sentrale foredlingsanlegg.

Har SND så gjennomarbeidde planer at dei har ei dødsliste over foredlingsanlegg som det offentlege meiner ikkje har framtid?"


Les hele debatten