Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til nærings- og energiministeren

Datert: 06.01.1995
Spørsmålet er trukket tilbake

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) fryktar at mange av vedlikeholdsoppdraga i Nordsjøen vil gå til utlandet ved at Statoil sender oppdraga ut på anbud. Dermed kan fleire hundre nordmenn mista arbeidsplassane sine.

Kva vil statsråden gjera for å unngå dette?"


Les hele debatten