Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til statsministeren

Datert: 06.01.1995
Besvart på vegne av: Statsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Ifølge Dagens Næringsliv 22. desember 1994 konkluderes det med at stats- ministeren har grepet inn i Airbus-saken for å beskytte sentralbanksjefen. Mediefokusering har gitt folk flest inntrykk av at vi har fått et element av politisk innblanding i skattetekniske spørsmål med mulighet for forskjells- behandling. Dette bidrar til å svekke folks tillit til skattemyndighetene.

Kan statsministeren avkrefte påstandene om innblanding fra Finans- departementet og statsministerens kontor?"


Les hele debatten