Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 13.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Kommunal- og arbeidsdepartementet har på grunn av EØS-avtalen oppheva kommunestyrevedtaket i Odda om å kreve tariffavtale på vilkår som dei lands- omfattande norske overenskomstane ved bygg- og anleggsoppdrag.

Er det ein paragraf i EØS-avtalen eller statsrådens politiske skjønn (at Norge skal vere "flinkast" i klassen) som er årsak til at ein bryt eit prinsipp som har brei støtte i fagrørsla?"


Les hele debatten