Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 13.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Striden rundt reduksjonen av transportstøtta for bensin og diesel, er eit teikn på at tålegrensa er nådd i omlegginga av dei distriktspolitiske rammevilkåra. For igjennom ulike tiltak, har målet nettopp vore å sikre mest mogleg like vilkår for busetnad og næringsdrift i bygd og by.

Er bortfallet i transportstøtta eit signal om at Regjeringa gjev opp å ha ein offentleg, samordna distriktspolitikk til fordel for reint markeds- baserte løysingar?"


Les hele debatten