Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til miljøvernministeren

Datert: 12.01.1995
Besvart: 18.01.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): "I 1992 inngikk Miljøverndepartementet en avtale med Norske Skog om opprettelse av en fabrikk for mottak av returpapir. Denne fabrikken skulle være ferdig i 1995. Nå har Norske Skog vedtatt å utsette byggingen til ferdigstillelse tidligst i 1998.

Er dette vedtaket i tråd med den avtalen departementet og Norske Skog inngikk, og vil statsråden ta initiativ til at returfiberanlegget blir ferdigstilt før?"


Les hele debatten